الومینیوم

زاماک3

زاماک3

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی آلومینیوم

شمش آلیاژی آلومینیوم

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش الیاژی الومینیوم

شمش الیاژی الومینیوم

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش الیاژی LM6

شمش الیاژی LM6

68,000 - 69,000 تومان

حداقل سفارش : 5 تن

زاماک2

زاماک2

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی LM13

شمش آلیاژی LM13

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی A413.2

شمش آلیاژی A413.2

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی A380.3

شمش آلیاژی A380.3

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی LM21

شمش آلیاژی LM21

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی 383.1

شمش آلیاژی 383.1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی LM27

شمش آلیاژی LM27

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی LM24

شمش آلیاژی LM24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی AS7U3G

شمش آلیاژی AS7U3G

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی AC2A

شمش آلیاژی AC2A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی ADC12

شمش آلیاژی ADC12

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی A413.1

شمش آلیاژی A413.1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی LM4

شمش آلیاژی LM4

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی LM2

شمش آلیاژی LM2

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن

شمش آلیاژی َAS9U3

شمش آلیاژی َAS9U3

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 تن


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فن آوری ذوب گلپایگان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-گلپایگان-منطقه شهرک صنعتی سایپا-کیلومتر 1 جاده خوانسار - شهرک صنعتی سایپا - میدان صنعت - بلوار ارغوان - پلاک 15- کدپستي 8787144381
شعبه: ایران-اصفهان-گلپایگان-منطقه شهرک صنعتی سایپا-کیلومتر 1 جاده خوانسار - شهرک صنعتی سایپا - میدان صنعت - بلوار ارغوان - پلاک 10- کدپستي 8787144198
شعبه: ایران-قم-قم-منطقه سلفچگان-منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - بلوار صنعت 2 - پلاک 54- کدپستي 3746137435

تلفن : 031-57248092~5

فکس : 031-57248094

وب سایت : www.golpazob.com


دسته بندی محصولات

جستجو


ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 031-57248092~5

فکس : 031-57248094

تلفکس : -

وب سایت : www.golpazob.com